0
  view articles
 Name  
     
File #1  
   7_6__6.jpg (129.0 KB)   Download : 9
 Subject  
   bye summer
계절의 순환은 아쉬움을 생산한다.
지리멸렬했던 이 여름날도,

이 계절이 지나고나면 다시 여름을 그리겠지.


Summer, 2010
jy

Name : 
  
Memo : 
Password : 

 

   정말 오랫만이네.

2013/01/19

   기록 20120803

2012/08/05


Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by Styx